ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1.2MW ιδιοκτησία της εταιρείας "PHOTOS PHOTIADES BREWERIES LTD" στον Δήμο Ιδαλίου στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-169-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01358/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1.2MW ιδιοκτησία της εταιρείας "PHOTOS PHOTIADES BREWERIES LTD" στον Δήμο Ιδαλίου στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Δάλι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 03-09-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11-03-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη