ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολτιακού πάρκου δυναμικότητας 2894,4 KW ιδιοκτησία των κ.κ. Μ.Π, Τ.Δ, Τ.Χ,και Τ.Π. στο Φρέναρος στην επαρχία Αμμοχώστου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-170-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/00193/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολτιακού πάρκου δυναμικότητας 2894,4 KW ιδιοκτησία των κ.κ. Μ.Π, Τ.Δ, Τ.Χ,και Τ.Π. στο Φρέναρος στην επαρχία Αμμοχώστου.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Φρέναρος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 27-06-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 13-03-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη