ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 4MW ιδιοκτησία της εταιρείας "GIANKO 1 SOLAR LTD" στην κοινότητα Δωρά της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-171-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00839/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 4MW ιδιοκτησία της εταιρείας "GIANKO 1 SOLAR LTD" στην κοινότητα Δωρά της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Δωρά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 30-08-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 16-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη