ΜΕΕΠ για την επέκταση λατομείου ιδιοκτησία της εταιρέιας "ΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ" στην κοινότητα Άγιοι Ηλιόφωτοι στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-172-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01212/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την επέκταση λατομείου ιδιοκτησία της εταιρέιας "ΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ" στην κοινότητα Άγιοι Ηλιόφωτοι στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Εξορυκτική Δραστηριότητα
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Αγίοι Ηλιοφώτοι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 20-08-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-07-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη