Έκθεση Πληροφοριών για την Δάσωση και Δημιουργία Δασώδων Εκτάσεων στην κοινότητα Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-176-1
Αριθμός Φακέλου: 05.03.005/4, Τ9/8.1/02
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την Δάσωση και Δημιουργία Δασώδων Εκτάσεων στην κοινότητα Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Νικητάρι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Δάσων
Ημερομηνία Επιστολής: 04-10-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 28-01-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση