Έκθεση Πληροφοριών για την αλλαγή χρήσης από υφιστάμενο εργοστάσιο πυρόλυσης βιοκαυσίμων και μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδα διαχείρισης αδρανών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και διαλογή ανάμικτων υλικών από skip.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-190-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01749/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την αλλαγή χρήσης από υφιστάμενο εργοστάσιο πυρόλυσης βιοκαυσίμων και μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδα διαχείρισης αδρανών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και διαλογή ανάμικτων υλικών από skip.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Γέρι
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 29-10-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11-02-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Άδεια