ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1MW της εταιρείας "BENQUET ENTERPRISES LTD" στην κοινότητα Καταλυόντα στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-192-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01014/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1MW της εταιρείας "BENQUET ENTERPRISES LTD" στην κοινότητα Καταλυόντα στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Καταλιόντας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 08-07-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 21-07-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη