ΜΕΕΠ για την προτεινόμενη εμπορική και γραφειακή ανάπτυξη του "PLATINUM TOWER" ιδιοκτησία της εταιρείας "5Q DEVELOPMENT LTD" στον Άγιο Αθανάσιο στην επαρχία Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-193-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/01642/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την προτεινόμενη εμπορική και γραφειακή ανάπτυξη του "PLATINUM TOWER" ιδιοκτησία της εταιρείας "5Q DEVELOPMENT LTD" στον Άγιο Αθανάσιο στην επαρχία Λεμεσού.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Άγιος Αθανάσιος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 18-09-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 10-04-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη