Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία του κου. Ν.Τ στην κοινότητα Πέρα Ορεινής στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-198-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.146.325
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία του κου. Ν.Τ στην κοινότητα Πέρα Ορεινής στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Πέρα
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 22-10-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06-02-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση