ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2,78MW ιδιοκτησία τους κκ. Χ.Ε.& Α.Κ. στον Δήμο Τσερίου στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-199-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/0597/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2,78MW ιδιοκτησία τους κκ. Χ.Ε.& Α.Κ. στον Δήμο Τσερίου στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Τσέρι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 04-10-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 13-04-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη