Έκθεση πληροφοριών για την εφαρμωγή Δάσωση και Δημιουργία Δασωδών Εκτάσεων ιδιοκτησία του στην κοινότητα Μονάγρι της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-206-1
Αριθμός Φακέλου: 05.03.005/4
Περιγραφή: Έκθεση πληροφοριών για την εφαρμωγή Δάσωση και Δημιουργία Δασωδών Εκτάσεων ιδιοκτησία του στην κοινότητα Μονάγρι της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Μονάγρι
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Δάσων
Ημερομηνία Επιστολής: 04-10-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-03-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση