ΜΕΕΠ για την ανέγερση ξενοδοχείου 5* με την ονομασία "MARINA BAY" της εταιρείας "ABELIA CAMPUS LTD & ACC HADJICHRISTOU BROS LTD" στον Δήμο Αγίας Νάπας της επαρχίας Αμμοχώστου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-214-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/470/2017
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση ξενοδοχείου 5* με την ονομασία "MARINA BAY" της εταιρείας "ABELIA CAMPUS LTD & ACC HADJICHRISTOU BROS LTD" στον Δήμο Αγίας Νάπας της επαρχίας Αμμοχώστου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Αγία Νάπα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 14-11-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30-08-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Γνωμάτευση