Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση Υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ ιδιοκτησία της εταιρείας "SPACEGLOWING PROPERTIES LIMITED" στην Αγία Φύλαξη στην επαρχία Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-216-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑ 426/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση Υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ ιδιοκτησία της εταιρείας "SPACEGLOWING PROPERTIES LIMITED" στην Αγία Φύλαξη στην επαρχία Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Αγία Φύλαξης
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 09-10-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 13-03-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση