Έκθεση Πληροφοριών για την αποθήκευση υγραερίου "LPG" της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ" στη Ενεργιακή και Βιομηχανική περιοχή Βασιλικού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-217-1
Αριθμός Φακέλου: 8.1.01.18.1.3
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την αποθήκευση υγραερίου "LPG" της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ" στη Ενεργιακή και Βιομηχανική περιοχή Βασιλικού.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Μαρί
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Γενικός Διευθυντής Υπ. Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας
Ημερομηνία Επιστολής: 13-11-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-03-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση