ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,5 MW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 62" στην κοινότητα Αναφωτία στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-224-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00621/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,5 MW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 62" στην κοινότητα Αναφωτία στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αναφωτίδα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 26-11-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 24-08-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη