ΜΕΕΠ για την αξιοποίηση νικελιούχων λατεριτών στην μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας ιδιοκτησία της εταιρείας "HELLENIC MINERALS MINING LTD" στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-225-1
Αριθμός Φακέλου: Μ.Μ32(LXII)/LV
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την αξιοποίηση νικελιούχων λατεριτών στην μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας ιδιοκτησία της εταιρείας "HELLENIC MINERALS MINING LTD" στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Εξορυκτική Δραστηριότητα
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Σκουριώτισσα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Προϊστάμενος Υπηρεσίας Μεταλλίων
Ημερομηνία Επιστολής: 22-11-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 21-07-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη