Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κοινοτικού χώρου αθλοπαιδειών στην κοινότητα Λέμπα στην επαρχία Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-002-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/957/2018
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κοινοτικού χώρου αθλοπαιδειών στην κοινότητα Λέμπα στην επαρχία Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Λέμπα
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 30-12-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-07-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση