ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 3,5MW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 44 LTD" στην κοινότητα Πάνω Δευτεράς στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-003-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/2122/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 3,5MW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 44 LTD" στην κοινότητα Πάνω Δευτεράς στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Πάνω Δευτερά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 08-01-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 24-08-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση