Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κλειστού αθλητικού κέντρου με υποστηρικτικές λειτουργίες ιδιοκτησία της εταιρείας "DUBINSKY TRADING LIMITED" στον Δήμο Λατσιών.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-006-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/1575/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κλειστού αθλητικού κέντρου με υποστηρικτικές λειτουργίες ιδιοκτησία της εταιρείας "DUBINSKY TRADING LIMITED" στον Δήμο Λατσιών.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Λατσιά
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 21-01-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 29-04-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Άδεια