Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την ανέγερση διαμερισμάτων, γραφείων, φοιτητικών εστιών και εμπορικά καταστήματα με την ονομασία"RENAISSANCE" ιδιοκτησία της εταιρείας "GRIBLO INVESTMENTS LTD" στον Δ'ημο Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-007-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑ682/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση διαμερισμάτων, γραφείων, φοιτητικών εστιών και εμπορικά καταστήματα με την ονομασία"RENAISSANCE" ιδιοκτησία της εταιρείας "GRIBLO INVESTMENTS LTD" στον Δ'ημο Λεμεσού.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Λεμεσός
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 14-07-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 25-07-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση