ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 1.2KW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 64 LTD" στην κοινότητα Αναφωτία στην επαρχία Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-010-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00025/2020
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 1.2KW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 64 LTD" στην κοινότητα Αναφωτία στην επαρχία Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αναφωτίδα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 30-01-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 24-08-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Άδεια