Έκθεση Πληροφοριών για την αποθήκευση υλικών εκσκαφής (μπάζα) και μεταφορά σε μονάδες ανακύκλωσης ι διοκτησία της εταιρείας "ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΤΔ" στην κοινότητα Πάνω Δευτερά της επαρχίας Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-015-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/1823/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την αποθήκευση υλικών εκσκαφής (μπάζα) και μεταφορά σε μονάδες ανακύκλωσης ι διοκτησία της εταιρείας "ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΤΔ" στην κοινότητα Πάνω Δευτερά της επαρχίας Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Πάνω Δευτερά
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 27-01-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-09-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση