Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρλαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ - ΕΚΟ" στον Δήμο Στροβόλου στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-027-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00003/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρλαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ - ΕΚΟ" στον Δήμο Στροβόλου στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Στρόβολος
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 03-02-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 29-06-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση