Έκθεση Πληροφοριών για την εγκατάσταση εργοστασίου παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος ιδιοκτησία της εταιρείας "CYFIELD ASPHALT CO LTD" στην κοινότητα Παρακκλησιά της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-033-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/01247/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την εγκατάσταση εργοστασίου παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος ιδιοκτησία της εταιρείας "CYFIELD ASPHALT CO LTD" στην κοινότητα Παρακκλησιά της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Παρεκκλησιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 17-02-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 19-05-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση