ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία γραφειακής ανάπτυξης της εταιρείας "CYFIELD GROUP OF COMPANIES" στο Δήμο Στροβόλου στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-038-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00073/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία γραφειακής ανάπτυξης της εταιρείας "CYFIELD GROUP OF COMPANIES" στο Δήμο Στροβόλου στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Στρόβολος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 30-01-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 01-09-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση