Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές στα υφιστάμενα οργανωμένα διαμερίσματα EURONAPA και προσθήκη νέου κτηρίου (Μπλοκ G) της εταιρείας Α/ΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ (ΝΗΣΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ, στην Αγία Νάπα

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-235-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/00554/2018
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές στα υφιστάμενα οργανωμένα διαμερίσματα EURONAPA και προσθήκη νέου κτηρίου (Μπλοκ G) της εταιρείας Α/ΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ (ΝΗΣΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ, στην Αγία Νάπα
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Αγία Νάπα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 01-11-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 28-05-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση