Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150ΚW ιδιοκτησία της εταιρείας "GMI GREEN-TEC ENGINEERING LTD" στην κοινότητα Πάνω Αρόδες στην επαρχία Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-041-1
Αριθμός Φακέλου: Β127/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150ΚW ιδιοκτησία της εταιρείας "GMI GREEN-TEC ENGINEERING LTD" στην κοινότητα Πάνω Αρόδες στην επαρχία Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πάνω Αρόδες
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 10-03-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-07-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση