ΜΕΕΠ για τον σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία οικιστικών ζωνών των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου που βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλού Χωριού στην επαρχία Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-049-1
Αριθμός Φακέλου: 5.02.009.032.004
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για τον σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία οικιστικών ζωνών των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου που βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλού Χωριού στην επαρχία Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λάρνακα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 28-04-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση