Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού Πάρκου δυναμικότητας 150KW του κου. Ξ.Π. στην κοινότητα Πέρα Ορεινής στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-052-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.146.338
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού Πάρκου δυναμικότητας 150KW του κου. Ξ.Π. στην κοινότητα Πέρα Ορεινής στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Πέρα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 21-02-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 10-08-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση