ΜΕΕΠ για την κατασκευή δύο φωτοβολταικών πάρκων δυναμικότητας 600KW & 200KW στην κοινότητα Σουσκιού της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-237-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/163&164/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή δύο φωτοβολταικών πάρκων δυναμικότητας 600KW & 200KW στην κοινότητα Σουσκιού της επαρχίας Πάφου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Σουσκιού
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 08-08-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11-05-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Άδεια