Έκθεση Πληροφοριών για την δημιουργία χώρου στάθμευσης και ενοικίασης αυτοκινήτων ταξιδιωτών του αεροδρομίου Λάρνακας ιδιοκτησία των κκ. Γ&Β. Σ στον Δήμο Δρομολαξιάς - Μενεού στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-055-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/0731/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την δημιουργία χώρου στάθμευσης και ενοικίασης αυτοκινήτων ταξιδιωτών του αεροδρομίου Λάρνακας ιδιοκτησία των κκ. Γ&Β. Σ στον Δήμο Δρομολαξιάς - Μενεού στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Δρομολαξιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 15-05-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 05-10-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση