ΜΕΕΠ για την ανέγερση μικτής τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης με την ονομασία "RADISSON BLU THE CAPITAL" ιδιοκτησία της εταιρείας "SAVVAS KAKOS & ASSOCIATES LTD" στο Δήμο Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-056-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΠΑ 77/20
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση μικτής τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης με την ονομασία "RADISSON BLU THE CAPITAL" ιδιοκτησία της εταιρείας "SAVVAS KAKOS & ASSOCIATES LTD" στο Δήμο Λευκωσίας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Λευκωσία
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 13-05-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη