Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε Λούνα Πάρκ ιδιοκτησία των κ.κ. Ε&ΑΛΛΟΙ στον Δήμο Αραδίππου στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-058-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/0023/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε Λούνα Πάρκ ιδιοκτησία των κ.κ. Ε&ΑΛΛΟΙ στον Δήμο Αραδίππου στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αραδίππου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 02-06-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 15-09-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση