Έκθεση Πληροφοριών για την λειτουργία σκυροθραυστικής μονάδας της εταιρείας "Γεννάδιος Θεολόγου και Υιοί (Σκυροποιεία) Λτδ" για επεξεργασία Α.Ε.Κ.Κ και υγειονομική ταφή υπολειμμάτων αδρανών στην κοινότητα Ανδρολύκου της επαρχίας Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-059-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00947/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την λειτουργία σκυροθραυστικής μονάδας της εταιρείας "Γεννάδιος Θεολόγου και Υιοί (Σκυροποιεία) Λτδ" για επεξεργασία Α.Ε.Κ.Κ και υγειονομική ταφή υπολειμμάτων αδρανών στην κοινότητα Ανδρολύκου της επαρχίας Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Ανδρολίκου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Περιβάλλοντος
Ημερομηνία Επιστολής: 27-01-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 21-09-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση