Έκθεση πληροφοριών για προσθήκη μπετού πλατφόρμας κομποστοποίησης και υδατοδεξαμενή αποβλήτων ιδιοκτησία της εταιρείας "A&E AGRICULTURE AND ENVIRONMENTAL SERVICES LTD"

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-060-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00422/2020
Περιγραφή: Έκθεση πληροφοριών για προσθήκη μπετού πλατφόρμας κομποστοποίησης και υδατοδεξαμενή αποβλήτων ιδιοκτησία της εταιρείας "A&E AGRICULTURE AND ENVIRONMENTAL SERVICES LTD"
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Αναλιόντας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 13-05-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 29-09-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Άδεια