Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση βιολογικού σταθμού στο Ζακάκι στην επαρχία Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2018-300-1
Αριθμός Φακέλου: 05.33.38.2.4.2
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση βιολογικού σταθμού στο Ζακάκι στην επαρχία Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Ζακάκι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 05-11-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-06-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση