ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία οικιστικής ανάπτυξης με 479 οικιστικές μονάδες ιδιοκτησία της εταιρείας "LEZANCO PROPERTIES LTD" στην κοινότητα Δρομολαξιά - Μενεού της επαρχίας Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-064-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00498/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία οικιστικής ανάπτυξης με 479 οικιστικές μονάδες ιδιοκτησία της εταιρείας "LEZANCO PROPERTIES LTD" στην κοινότητα Δρομολαξιά - Μενεού της επαρχίας Λάρνακας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Δρομολαξιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 22-06-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 19-01-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη