Έκθεση Πληροφοριών για την δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων (ΑΕΚΚ) της εταιρείας "ΚΟΚΙΑΣ ΛΤΔ" στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-066-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00660/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων (ΑΕΚΚ) της εταιρείας "ΚΟΚΙΑΣ ΛΤΔ" στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 23-06-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 21-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση