Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 50 KW της εταιρείας "ORTANZIA FLOWER SHOP LTD" στον Δήμο Ύψωνα στην επαρχία Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-067-1
Αριθμός Φακέλου: ΒΥ125/2016
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 50 KW της εταιρείας "ORTANZIA FLOWER SHOP LTD" στον Δήμο Ύψωνα στην επαρχία Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Ύψωνας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δήμαρχο Ύψωνα
Ημερομηνία Επιστολής: 19-05-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-08-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Άδεια