Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ποδοσφαιρικού γηπέδου Γ κατηγορίας με κερκίδες στον Δήμο Ύψωνα στην επαρχία Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-069-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/0247/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ποδοσφαιρικού γηπέδου Γ κατηγορίας με κερκίδες στον Δήμο Ύψωνα στην επαρχία Λεμεσού.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Ύψωνας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 28-02-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 02-02-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη