ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος ιδιοκτησία της εταιρείας "CYFIELD ASPHALT CO LTD" στην Παρεκκλησιά της επαρχίας Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-077-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/1247/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος ιδιοκτησία της εταιρείας "CYFIELD ASPHALT CO LTD" στην Παρεκκλησιά της επαρχίας Λεμεσού.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Παρεκκλησιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 26-05-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 13-08-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση