Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές στο υφιστάμενο ξενοδοχείο "LANDMARK πρώην HILTON"στον Δήμο Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-086-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΠΑ127/20
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές στο υφιστάμενο ξενοδοχείο "LANDMARK πρώην HILTON"στον Δήμο Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Λευκωσία
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 06-07-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-05-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση