Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση/ επέκταση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας "PETROLINA HOLDINGS LTD" στην κοινότητα Μονή στην επαρχία Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-240-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/372/2017
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση/ επέκταση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας "PETROLINA HOLDINGS LTD" στην κοινότητα Μονή στην επαρχία Λεμεσού.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Μονή
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 24-09-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 22-07-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση