Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία της κας.Γ.Ρ στην κοινότητα Κισσόνεργα της επαρχίας Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-091-1
Αριθμός Φακέλου: Β107/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία της κας.Γ.Ρ στην κοινότητα Κισσόνεργα της επαρχίας Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Κισσόνεργα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 02-07-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11-01-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη