Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία της κας. Α.Ι. στην κοινότητα Δρούσεια στην επαρχία Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-092-1
Αριθμός Φακέλου: Β287/2018
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία της κας. Α.Ι. στην κοινότητα Δρούσεια στην επαρχία Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Δρούσεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 03-07-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11-01-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη