Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία του κου. Κ.Κ. στην κοινότητα Δρούσεια της επαρχία Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-093-1
Αριθμός Φακέλου: Β330/2018
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία του κου. Κ.Κ. στην κοινότητα Δρούσεια της επαρχία Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Δρούσεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 24-06-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11-01-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη