ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία της ανάπτυξης "ZARIA RESORT - GRAND HYATT LIMASSOL" ιδιοκτησία της εταιρείας "ANOLIA HOLDINGS LTD" στην κοινότητα Πύργου της επαρχίας Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-095-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/832/2020
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία της ανάπτυξης "ZARIA RESORT - GRAND HYATT LIMASSOL" ιδιοκτησία της εταιρείας "ANOLIA HOLDINGS LTD" στην κοινότητα Πύργου της επαρχίας Λεμεσού.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Πύργος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 18-09-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 10-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη