ΜΕΕΠ για την κατασκευή αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη - Ευρύχου στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-096-1
Αριθμός Φακέλου: 16.5.2.9
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη - Ευρύχου στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Αστρομερίτης
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Δημοσίων Εργων
Ημερομηνία Επιστολής: 23-07-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση