Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές στο υφιστάμενο οινοποιείο της εταιρείας "ΚΕΟ PLC" στην κοινότητα Μαλιά της επαρχίας Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-101-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/966/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές στο υφιστάμενο οινοποιείο της εταιρείας "ΚΕΟ PLC" στην κοινότητα Μαλιά της επαρχίας Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Μαλιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 17-06-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-02-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη