ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0.9 MWP ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 61 Ltd" στην κοινότητα Αναφωτίδα της επαρχίας Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-111-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00305/2020
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0.9 MWP ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 61 Ltd" στην κοινότητα Αναφωτίδα της επαρχίας Λάρνακας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αναφωτίδα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 06-08-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-07-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη